Kandidaat Jacques Hendriks stelt zich voor

Jacques Hendriks heeft zich kandidaat gesteld voor de aankomende dorpsraadverkiezingen. Hierbij stelt hij zich voor als kandidaat.

Even voorstellen

Mijn naam is Jacques Hendriks en ik woon sinds december 2016 met mijn gezin in het Rijnlandshuis nabij de Grote Sluis. Wij vinden het hier zeer prettig wonen en zijn behoorlijk actief binnen het dorp. Zowel via de Spaarneschool, waar onze kinderen naar school gaan, maar ook via Stichting de Dorpsfeesten, Koningsdag, Bouwdorp en de Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. zijn we als vrijwilligers en sponsor betrokken bij het dorp. Daarnaast ben ik politiek actief binnen Haarlemmermeer en heb regelmatig overleg met andere betrokken dorpsgenoten, dorpsraadleden en gemeenteraadsleden.

Verkeer binnen en rond het dorp, ruimtelijke ordening, Schiphol en recreatie zijn belangrijke thema’s voor het dorp die ik dan ook met zeer veel aandacht volg. Daarnaast heb ik regelmatig contact met de Historische Werkgroep Spaarndam, draag ik Dijk van een Dorp een warm hart toe en probeer zo veel mogelijk ook jongeren te spreken over wat hen bezighoudt binnen het dorp. Ik sta altijd open voor het gesprek en probeer hierbij zoveel mogelijk verbinding te leggen tussen idee├źn, wensen en uitvoering van plannen om deze zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het belang van het dorp Spaarndam. Deze plannen mogen wat mij betreft het dorp niet schaden maar ook niet beperken in haar ontwikkeling.

Ik ben dan ook voorstander van minder overlast vanuit Schiphol, betere verkeersregulering binnen en rondom het dorp en herstel en onderhoud van de toegangswegen. Ook bescherming van de groene omgeving en (passende) recreatiemogelijkheden zijn van belang voor het dorp. Verdere aandachtspunten zijn openbaar vervoer, zorg voor ouderen en vrijetijdsbesteding voor jongeren inclusief sport. Deze laatste drie thema’s zijn voor een leefbaar dorp van essentieel belang.

Doelstelling bij deelname binnen het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam komt voort uit de wens om bij te dragen aan meer openheid en transparantie over plannen en besluitvorming. Verbinding te leggen tussen de verschillende partijen en belangen, om tot betere uitkomsten te komen.

Ik onderschrijf de statuten van de Dorpsraad Spaarndam en ben voorstander van het werkbaar en passend houden van deze statuten. Mocht de inhoud van de statuten niet meer geheel werkbaar zijn, dan liggen aanpassingen voor de hand. Dit kan statutair worden uitgevoerd in samenspraak met beide gemeenten.