Kandidaat Monique Sparla stelt zich voor

Monique Sparla heeft zich kandidaat gesteld voor de aankomende dorpsraadverkiezingen. Hierbij stelt ze zich voor als kandidaat.

Introductie en standpunten

Mijn naam is Monique Sparla, sinds mei 2019 woon ik met mijn partner in Spaarnebuiten. Door de ervaringen opgedaan vanuit mijn opleidingen (o.a. Gerrit Rietveld, mixed-nieuwe media 1987-1993 en een jaar Nyenrode MSc bedrijfskunde 2009-2010), gecombineerd met mijn opgedane werkervaringen als docent, freelance projectmanager en consultant, zou ik graag, ook al ben ik nog herstellende, mij willen blijven inzetten voor en een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Als vrijwilliger en als oprichtster en voorzitter van de Vrouwen Partij heb ik mij in het verleden achter de schermen politiek ingezet voor de bewustwording rondom; meer democratie, de gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, huisvesting, voeding, onderwijs, rechtspraak en verkiezingen. Sinds 17 mei 2019 is besloten om de Vrouwen Partij op te heffen en ben ik als vrijwilliger betrokken gebleven bij het project rondom Artikel 120 van de Nederlandse grondwet. ( De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen).

Gezien het probleem van de 2-deling van het dorp Spaarndam over 2 gemeentes. Waar Spaarndammers mee geconfronteerd worden en de onvrede die dit met zich meebrengt (met als gevolg de oprichting van Spaarndam= 1), lijkt het meer dan ooit van belang dat ook de Dorpsraad het gelijkheidsprincipe gaat helpen waarborgen. Want in theorie en in de praktijk kan het geschonden worden en daar kunnen veel individuele dorpsbewoners van Spaarndam last van gaan krijgen. Omdat te voorkomen vergt het van alle overheidsinstanties een bepaalde lenigheid en snelheid om problemen aan te pakken.

Echter door de bureaucratische gang van zaken kan dat een uitdaging en probleem worden. Want in beide gemeentes is er een ander vorm van beleid, uitvoering en tempo, met als gevolg dat Spaarndammers ongelijk ten opzichte van elkaar behandeld kunnen gaan worden. En dat zou niet mogen.

Vandaar dat naast de lopende Dorpsraad dossiers er ook een actieve positie gevraagd wordt van de Dorpsraad richting de beide gemeentes en haar raden.

Persoonlijk zou ik het een uitdaging vinden om inhoudelijk mee te werken binnen de Dorpsraad om dit in goeie banen te gaan leiden. Daarom hoop ik ook op uw stem zodat ik komende jaren mij hiervoor kan gaan inzetten

Ik onderschrijf de statuten van de Dorpsraad Spaarndam en ben voorstander van het werkbaar en passend houden van deze statuten.

Mocht de inhoud van de statuten niet meer geheel werkbaar zijn, dan liggen aanpassingen voor de hand. Dit kan statutair worden uitgevoerd in samenspraak met beide gemeenten.