Rik Stapel stelt zich kandidaat voor herverkiezing

Rik Stapel is op dit moment lid van de Dorpsraad en stelt zich kandidaat voor herverkiezing.

Introductie en standpunten.

Na het verstrijken van mijn huidige bestuurstermijn van 4 jaar stel ik mij, op voordracht van het zittende bestuur, kandidaat voor de verkiezing en invulling van de vacature in het bestuur.

Ik ben geboren en getogen op de werf, waar nu Spaarne Buiten ligt. Na mijn studie Civiel aan de TU van Delft was ik wereldwijd werkzaam in de offshore en olie& gas industrie. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van de Hartel Tank Terminal op de Maasvlakte. Ik ben getrouwd en heb twee zonen.

In het dorp heb ik diverse functies en taken vervuld. Ik heb jarenlang in het bestuur van IJsclub Nova Zembla gezeten, twee termijnen in de werkgroep verkeer van de Dorpsraad en ik ben nu secretaris van de stichting Vrienden van de Forten en  voorzitter van de stichting Kolksluis.

Binnen de dorpsraad ben ik nu verantwoordelijk voor het verkeer en infrastructuur. Het is mijn ambitie om het gevoerde beleid op dit gebied voort te zetten en verder te ontwikkelen.

Kernpunten van dit beleid zijn: prioriteit voor de veiligheid van de zwakke verkeerdeelnemers (ouderen, kinderen, kinderwagens etc.), verminderen van de intensiteit en overlast in ons dorp door te snel rijdende auto’s en vrachtauto’s, afremmen verdere verstelijking van het dorp, ontmoedigen van de intensieve recreatie in en nabij het dorp, versterken van de sociale banden en vitaliteit van de dorpsgemeenschap, verdediging van de belangen van de bevolking bij de diverse overheden (Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Recratieschap, Rijnland, Provincie Noord Holland). Ik probeer mijn taken zo goed mogelijk uit te voeren in opdracht van de openbare vergadering van de Dorpsraad.