Gemeentelijke herindeling

De werkgroep is er omdat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude hebben besloten de gemeente op te heffen en te fuseren met één van de omliggende gemeentes.

Doel van de werkgroep

(voorlopig) om Spaarndam bestuurlijk onder één gemeente te laten vallen. Andere belangrijke voorwaarden zijn: groot en groen houden van onze omringende ruimten, het instandhouden van het dorpse karakter, maatschappelijke voorzieningen, een goed leefmilieu, goede bereikbaarheid zoals openbaar vervoer.

Omschrijving van wat we doen

Op dit moment volgen we vooral de stappen die de gemeente zet. Zij organiseert o.a. Experttafels. Dit zijn informele bijeenkomsten die iedereen bij kan wonen. Hier word je bijgepraat over de stand van zaken en de volgende te nemen stappen. Daarnaast zijn er vragen aan de aanwezigen, kunnen we punten naar voren brengen die wij van belang vinden. Zo hebben we op 15 januari jl. in de presentatie aan de (toen nog) 6 uitgenodigde gemeentes o.a. naar voren gebracht dat wij als één dorp onder één nieuwe gemeente willen vallen en dat het wat ons betreft geen probleem is om de gemeente te splitsen. De Dorpsraad van Halfweg/Zwanenburg is die mening ook toegedaan. De Raad van Haarlemmerliede heeft gekozen om de hele gemeente met één andere gemeente te laten fuseren. Splitsing ligt dus niet voor de hand.

Als we wat verder in het proces zijn zullen we de bewoners vragen hoe zij de fusie zien. We zullen hiervoor proberen vergelijkende informatie aan te bieden.

We zijn ons ervan bewust dat herindeling met flinke emoties gepaard kan gaan. Onze taak is objectief te blijven en zakelijke normen te hanteren.

Geschiedenis

In 2014 is er een debatavond over dit onderwerp geweest in het Dorpscentrum, georganiseerd door de Dorpsraad. Op die avond, waar ongeveer 100 mensen voornamelijk uit Spaarndam Oost aanwezig waren, heeft een peiling het volgende opgeleverd:

  • alle aanwezigen voor één dorp
  • de meerderheid is voor Haarlem; 3 voor Haarlemmermeer; 6 voor Velsen; 6 voor Bloemendaal of Heemstede

Meer weten?

Op de website van de gemeente Haarlemmerliede kunt u lezen over het proces: GemeenteHaarlemmerliede.nl/actueel/horizon-en-stip-de-toekomst-van-de-gemeente

Leden van de werkgroep:

Jolijt de Jongh, portefeuillehouder, Rob de Vries, Hein Koger, Jaap van der Putte.

 

 

Geef je mening op het forum

Praat mee over de gemeentelijke herindeling

of neem contact met ons op

* indicates required field