Werkgroepen

 • Jeugd en Ouderen

  Welkom op de pagina van de werkgroep Jeugd en Ouderen.

  Voor deze werkgroep bestaat een bestuursvacature.

  Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

  Wij streven met onze werkgroep naar het voorkomen van sociaal isolement van de ouderen en een grotere betrokkenheid van de jong volwassenen bij de activiteiten van de dorpsraad.

  (meer…)

 • Communicatie

  Welkom op de pagina van de werkgroep Communicatie.

  Voor deze werkgroep bestaat een bestuursvacature.

  Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

  (meer…)

 • Werkgroep Verkeer

  Welkom op de pagina van de werkgroep verkeer.

  Portefeuillehouder is Theo van Heese.

  Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

  (meer…)

 • Ruimtelijke ordening en Recreatieschap

  Welkom op de pagina van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap.

  Portefeuillehouder is Peter Mastenbroek.

  Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

  (meer…)

 • Schiphol

  Welkom op de pagina van de werkgroep Schiphol.

  Portefeuillehouder: Voor deze werkgroep bestaat een bestuursvacature
  Voorzitter: Gerard J├Ągers
  Leden: Theo G. Koehler, Arjan van de Griend, Gerard Geerdink, Bart Wethmar

  Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

  Schiphol heeft positieve en negatieve effecten op Spaarndam. De werkgroep Schiphol van de Dorpsraad werkt aan minimalisatie van de negatieve effecten zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, slaapstoornissen, gevoel van onveiligheid voor de inwoners van Spaarndam. De groep doet dat door actief deel te nemen aan overleg over Schiphol en het verzamelen van algemene en voor Spaarndam specifieke kennis en gegevens over vliegverkeer.

  (meer…)