Ruimtelijke ordening en Recreatieschap

Welkom op de pagina van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap.

Portefeuillehouder is Peter Mastenbroek.

Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

Recreatieschap

Wij volgen de ontwikkelingen in het recreatieschap en nemen het op voor de Groene Buffer. Wij doen dat door te overleggen en in te spreken. Indien nodig schuwen wij de rechter niet.

De forten

Voor zowel Fort-Noord als Fort-Zuid zijn voorstellen ingediend voor kleinschalige ontwikkelingen die natuur en landschap versterken, de forten toegankelijk maken voor publiek en rekening houden met de belastbaarheid van het verkeer in ons dorp. De Dorpsraad steunt die initiatieven. Voor Fort-Zuid zijn de plannen uitgevoerd en is de subsidie al terugbetaald. Voor Fort-Noord is het Landal huisjespark nu van de baan. Toch is er nog een lange weg te gaan. De gemeente Velsen en het Recreatieschap zoeken vooralsnog een projectontwikkelaar voor een nieuw huisjespark. Wij blijven op het vinkentouw zitten.

Wheeler Planet

Het Recreatieschap staat hier een grootschalige massarecreatie voor. Wij hebben gevraagd de verkeersontsluiting hiervan buiten Spaarndam om te leiden. Het Recreatieschap heeft dit opgenomen in haar uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit gebied. Een mooi resultaat van onze inspraak.

Het bestemmingsplan Spaarnwoude

Dit bestemmingsplan gaat over het recreatiegebied in de gemeente Velsen. Hierin krijgt de groene kant van de groene buffer nauwelijks aandacht. Wij hebben via de bestuursrechter gevraagd of de gemeente Velsen zich aan de wettelijke vereisten hiervoor wil houden. Het gaat onder meer om beheersplannen voor de natuur en bescherming van de zogenoemde kernwaarden van het Nationale Landschap ‘Stelling van Amsterdam’. Wij trekken hiervoor samen op met de Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam, de Vereniging Behoud de Hekslootpolder, de Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden en de Verontruste Spaarndammers.

Evenementen

De gemeente Velsen stevent stapsgewijs af op een groei naar grootschalige evenementen. Het gaat daarbij uiteindelijk om zes of zeven meerdaagse evenementen per jaar voor ca. 70.000 bezoekers per evenement die dan vijf dagen moeten blijven. Dat is wel veel als je bedenkt dat bijvoorbeeld Spaarndam ca. 3000 inwoners heeft. Waar blijven al die bezoekers en hoe komen ze daar? Dit onderwerp heeft onze aandacht.

De leefbaarheid in het dorp

Spaarndam is een bruisend dorp met veel activiteiten en een rijk verenigingsleven. De Dorpsraad ondersteunt dit van harte en stelt ook grenzen via de ruimtelijke ordening. Zo is Spaarndam geen onderdeel van recreatiegebied Spaarnwoude. Dat is een bewuste keuze omdat:

  • Wij niet bestuurd willen worden door mensen waar wij niet op stemmen;
  • De verkeersbelastbaarheid van het dorp een grens heeft; en
  • Bewoners willen wonen, werken en leven zonder onder de voet te worden gelopen.

Deze werkgroep is geen praatgroep, er wordt echt gewerkt. Heb je verstand van ruimtelijke ordening en wil je je inzetten voor ons dorp? Meld je dan aan via info@dorpsraadspaarndam.nl en geef aan welke werkzaamheden je kunt verrichten.

Geef je mening op het forum

Praat mee over de Ruimtelijke Ordening en het recreatieschap

of neem contact met ons op

* indicates required field