Jeugd en Ouderen

Wij streven met onze werkgroep naar het voorkomen van sociaal isolement van de ouderen en een grotere betrokkenheid van de jong volwassenen bij de activiteiten van de dorpsraad.

Doelstelling is om vast te stellen of er sprake is van sociaal isolement van de ouderen in Spaarndam. Daarnaast streven we naar een grotere betrokkenheid van de jong volwassenen bij het werk van de dorpsraad. Tevens streven wij ernaar om op een zo goed mogelijke manier de belangen van de jong volwassenen te vertegenwoordigen

De leden van de werkgroep op dit moment zijn:

Agnes Duwel, Koos Datema , Jaap Hijman en René van Lieshout

Aangezien we nog in een pril stadium zijn, zal de inhoud van de pagina van onze werkgroep zich nog moeten vullen. Momenteel kan ik hier niet meer over melden.

Portefeulliehouder

René van Lieshout, 023 – 537 00 57

Getrouwd en vader van 2 fantastische zoons. Ik zit al lange tijd in het bestuur van Jeugdvereniging Don Bosco.

Geef je mening op het forum

Werkgroep Jeugd en Ouderen op het forum

of neem contact met ons op

* indicates required field