Al het nieuws

Verkiezingen!

Bekendmaking: Het is weer zover, we gaan weer verkiezingen houden voor de Dorpsraad. Het was lang niet mogelijk om voldoende kandidaten voor verkiezingen te vinden, waardoor als er iemand zich aanmeldde, deze automatisch lid werd van de Dorpsraad. Inmiddels is de Dorpsraad weer gezond en wel en willen er graag weer meerdere mensen zich kandidaat … Lees “Verkiezingen!” verder

0 comments

Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van iedereen weten hoe ze het beste met de Spaarndammerdijk om kunnen gaan. De Dorpsraad neemt in ieder geval deel aan de begeleidingsgroep, maar het zou mooi zijn als er meer mensen willen bijdragen aan dit initiatief. Hieronder de oproep van de gemeente: De gemeente Haarlemmermeer wil dat de Spaarndammerdijk weer … Lees “Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee” verder

0 comments

Reactie op verkeeronderzoek Spaarndammerdijk

Er is zoals wellicht bekend een verkeersonderzoek gehouden voor de weg over de dijk tussen Halfweg en Spaarndam, de Spaarndammerdijk. Hierop heeft de verkeerscommissie van de Dorpsraad feedback gegeven aan het college van B&W van Haarlemmermeer. Dat valt in bijgevoegd verslag te lezen.

0 comments

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 28 maart 2019

Het was een roerige vergadering, we hebben er dan ook langer dan gebruikelijk over gedaan om er een goed verslag van te maken. Het verslag is hier te downloaden, samen met de presentatie van Gerard Jägers over de huidige status met Schiphol.

0 comments

Ice planet verkeer – gestelde vragen van de Dorpsraad over de plannen

Zoals de Dorpsraad al vaker heeft aangekondigd is er een plan om bij Zijkanaal C een nieuw park met ijsbaan aan te leggen. De Dorpsraad maakt zich los van onder andere de schade aan de natuur ook zorgen over de gevolgen voor het verkeer. Daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan het college van … Lees “Ice planet verkeer – gestelde vragen van de Dorpsraad over de plannen” verder

0 comments

26 maart – openbare dorpsraadvergadering in het Dorpscentrum

Aankomende dinsdag 26 maart is er weer openbare dorpsraadvergadering in het dorpscentrum. De vergadering start zoals gebruikelijk om 20:00 en is rond 22:00 afgelopen. De onderwerpen: Opening SLS-gelden Schiphol Draagvlakonderzoek grenscorrectie Verkeer Ice-planet/ Wheeler-planet Dijk naar Halfweg De kolk/ Kerklaan (parkeren) Dijk oude dorp Ontsluiting SpaarneBuiten Thea de Roos – Spaarndam en het water Rondvraag

0 comments

Inventarisatie draagvlak voor draagvlakonderzoek bij Provinciale Staten

Zoals vermeld in het laatste Dorpsorgaan heeft de Dorpsraad bij de Provinciale Staten gevraagd hoe zij staan tegenover het draagvlakonderzoek dat hen is opgedragen door de Tweede Kamer. Het is kort dag geweest, de opdrachtbrief van de minister is nog maar net binnen. Zie onderstaand het resultaat. De vraag die is gesteld aan fracties Provinciale … Lees “Inventarisatie draagvlak voor draagvlakonderzoek bij Provinciale Staten” verder

0 comments

De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen

We blijven de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk nauwgezet volgen. Hieronder de e-mail die Rik Stapel namens de Dorpsraad naar de gemeente Haarlemmermeer heeft gestuurd waarin we aandacht voor de situatie vragen. Van: Rik Stapel [mailto:rik.stapel@dorpsraadspaarndam.nl] Verzonden: zondag 3 maart 2019 09:12 Aan: ‘Marjolein Steffens‘ Onderwerp: Spaarndammerdijk Beste mevrouw Steffens, Vorige week las ik in het Haarlems Dagblad een artikel … Lees “De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen” verder

0 comments

Nieuwjaarsreceptie Spaarndam

Samen met de ondernemingsvereniging Spaarndam e.o. en het Dorpscentrum organiseert de Dorpsraad Spaarndam een nieuwjaarsreceptie. Iedere Spaarndammer is van harte welkom! Wanneer: Zaterdag 5 januari 2019 van 15:00 – 17:00 Waar: Dorpscentrum Spaarndam Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam

0 comments

Ook meehelpen aan het meestgelezen kwartaalblad van Spaarndam?

Het Dorpsorgaan van Spaarndam is al vele jaren bekend in alle windstreken van Spaarndam. We willen graag een breed gelezen blad zijn dat naast het vertellen over waar de Dorpsraad mee bezig is ook een platform is waar iedereen elkaar op de hoogte kan houden van de andere dorpse aangelegenheden en waar we elkaar kunnen … Lees “Ook meehelpen aan het meestgelezen kwartaalblad van Spaarndam?” verder

0 comments

Openbare dorpsraadvergadering 15 november 2018

Er is weer een openbare Dorpsraadvergadering 15 november. De vergadering is zoals gebruikelijk in het Dorpscentrum. De onderwerpen voor 15 november Dorpsraadverkiezingen: René van Lieshout stapt uit de Dorpsraad, inmiddels hebben we al twee kandidaten om hem te vervangen: Jur Speets Paul Boom Uitbreiding van SpaarneBuiten: Wat vindt u daarvan? Stand van zaken Schiphol Werkgroep Verkeer

0 comments

Nieuwe kandidaat voor de Dorpsraad: Jur Speets

Jur Speets heeft zich als kandidaat aangemeld voor de Dorpsraad. Hij is econoom, goed thuis in financiële zaken en stelt zich kandidaat voor de functie van penningmeester. Hij  woont nu een paar jaar in Spaarndam en beseft dat een dorp als Spaarndam in een groene omgeving in de randstad geen vanzelfsprekendheid is en inzet vereist. … Lees “Nieuwe kandidaat voor de Dorpsraad: Jur Speets” verder

0 comments

Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen

In 1990 ben ik Spaarndam komen wonen omdat ik als cardioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk ging werken. In Spaarndam hebben wij eerst gedurende 12 jaar in de Van Meeuwenstraat gewoond en daarna vanaf 2002 op het Talesiuspark. Mijn beide dochters ( geboren in 1987 en 1990) zijn dan ook in Spaarndam opgegroeid … Lees “Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen” verder

0 comments

Debat in de Eerste Kamer

Op 9 en 10 juli jl. heeft het plenaire debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over 12 bestuurlijke fusies van 38 gemeenten. Gelukkig was er plek op de kleine publieke tribune om erbij te kunnen zijn. Het debat ging vooral over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, maar er werden ook … Lees “Debat in de Eerste Kamer” verder

0 comments

Openbare dorpsraadvergadering 26 april 20:00

Beste Spaarndammers, Er is weer een openbare dorpsraadvergadering, op 26 april om 20.00 in het Dorpscentrum bespreken we het volgende: De onderwerpen: Hoe zit het nu met de bestuurlijke fusie en wat doet de Dorpsraad? Wat verandert er in het Recreatieschap Spaarnwoude en wat betekent dat voor de Groene Buffer? Stand van zaken Schiphol Hartje … Lees “Openbare dorpsraadvergadering 26 april 20:00” verder

0 comments

Hartje van Spaarndam – update maart 2018

Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) heeft laten weten dat het oude plan voor Hartje Spaarndam geen subsidie kon krijgen, omdat het te ingewikkeld was en te veel leek op een eerder plan voor Halfweg-Zwanenburg dat destijds veel commotie opriep. Ook de fasering van het oude plan was onvoldoende doordacht. Zie hierover het … Lees “Hartje van Spaarndam – update maart 2018” verder

0 comments

Bestuurlijke herindeling – stand van zaken in maart 2018

Tweede Kamer aan zet Zoals u ongetwijfeld weet is de Dorpsraad uitgenodigd op een hoorzitting van de Tweede Kamer in Den Haag. Wij hebben daar wederom gepleit voor een grenscorrectie voor Spaarndam ten faveure van Haarlem. We hebben daarbij opnieuw verwezen naar de beide debatavonden en de peiling in Spaarndam. Voor ons is en blijft … Lees “Bestuurlijke herindeling – stand van zaken in maart 2018” verder

0 comments

Uitleg en update van de werkgroep Verkeer bij de belangrijke verkeerthema’s in Spaarndam

Afgelopen maanden heeft de werkgroep verkeer hard gewerkt aan enkele knellende dossiers. Dat gebeurt in nauw overleg met bewoners, direct betrokkenen en de verschillende overheden. De dijk De verkeerssituatie op de dijk is misschien wel het meestbesproken onderwerp van de Dorpsraad, in ieder geval van de werkgroep Verkeer. Het leeft bij iedereen, iedereen heeft er … Lees “Uitleg en update van de werkgroep Verkeer bij de belangrijke verkeerthema’s in Spaarndam” verder

0 comments

Dorpsraad Spaarndam over één Spaarndam bij de Tweede Kamercommissie voor BiZa

We hebben weer nieuws over de gemeentelijke herindeling van Spaarndam. De Dorpsraad Spaarndam heeft afgelopen woensdag (31 januari) bij de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een pleidooi gehouden om Spaarndam één dorp te maken. Dit naar aanleiding van het fusieproces tussen haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Jolijt de Jongh: “Ik had drie minuten om … Lees “Dorpsraad Spaarndam over één Spaarndam bij de Tweede Kamercommissie voor BiZa” verder

0 comments

Presentatie en verslag van openbare dorpsraadvergadering 21 november 2017

Het heeft even op zich laten wachten, maar hierbij het verslag en de presentatie van de openbare Dorpsraadvergadering van 21 november. Notulen Dorpsraadvergadering 21 november Openbare dorpsraadvergadering 21 november 2017 – Dorpsraad Spaarndam

0 comments

Openbare dorpsraadvergadering 21 november

0 comments

Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 6 april 2017.

Klik hier voor het verslag.

0 comments

Reactie van de Dorpsraad op artikel in het HD van 15 maart 2017.

Peiling Dorpsraad. De gemeente Haarlemmerliede laat bij monde van burgemeester Heiliegers weten dat de peiling (enquête) die de Dorpsraad heeft gehouden ‘een aantal methodische beperkingen kent’. De Dorpsraad zou ook geen juiste conclusies hebben getrokken uit de antwoorden. Op onze website is heel inzichtelijk dat we dit juist wel hebben gedaan. De Dorpsraad was zelfs … Lees “Reactie van de Dorpsraad op artikel in het HD van 15 maart 2017.” verder

0 comments

Ontwerpbestemmingsplan “Poldermanterrein”

Op het gemeentehuis in Halfweg ligt ter inzage het inrichtingsplan voor het “Poldermanterrein”. Daar zal onder andere de nieuwe winkel van Albert Hein komen. Klik hier voor meer informatie.

0 comments

“Ruime meerderheid van ingediende zienswijzen voor fusie met Haarlemmermeer”.

Uit het Haarlems dagblad van 20 februari 2017, door Richard Stekelenburg. Klik hier voor het artikel. Klik hier voor de zienswijze die de Dorpsraad heeft ingediend. Op donderdag 23 maart is er in De Zoete Inval een hoorzitting over de zienswijzen. Hier kan men zijn of haar zienswijze toelichten. Klik hier voor meer informatie.

0 comments

Een pluim voor de Dorpsraad

Dorpscentrum, 10 februari om negen uur in de morgen. De VVD fractie Haarlem én de Staten bedankt de Dorpsraad voor haar tomeloze inzet en betrokkenheid voor alle Spaarndammers. Mensen die zich inzetten om de leefbaarheid van Spaarndam en de omgeving goed te houden en te trachten heel Spaarndam als één dorp onder de gemeente Haarlem … Lees “Een pluim voor de Dorpsraad” verder

0 comments

Hebt u opmerkingen of bedenkingen bij het Herindelingsontwerp ?

Het staat iedereen vrij een zienswijze (uw opmerkingen of bedenkingen) in te dienen. Klik hier voor een voorbeeld. Klik hier voor de zienswijze van de Dorpsraad. Dit kan tot 10 februari. De zienswijze moet worden ingediend bij de Gemeente H&S. De gemeente stuurt alle zienswijzen mee bij hun definitieve advies aan de Provinciale Staten. De … Lees “Hebt u opmerkingen of bedenkingen bij het Herindelingsontwerp ?” verder

0 comments

Hoe staat de Dorpsraad in het herindelingsproces.

De Dorpsraad zelf heeft geen voorkeuren of meningen bij het herindelingsproces. De Dorpsraad vertegenwoordigt de Spaarndamse bevolking. De Dorpsraad is van mening dat de Gem. H&S het proces redelijk zorgvuldig en goed uitvoert. De keuze voor Haarlemmermeer is ons inziens een goede. Klik hier voor het informatieblad “Natuurlijk verbonden”. Alleen uit de peiling van mei … Lees “Hoe staat de Dorpsraad in het herindelingsproces.” verder

0 comments

Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 22 november 2016.

Klik hier voor het verslag.

0 comments

Inspreken over de herindeling en indienen zienswijze.

In december gaat de Dorpsraad inspreken bij de gemeentes: bij Haarlemmerliede & Spaarnwoude op 1 december, bij Haarlem op 8 december en bij de gemeenschappelijke raadsvergadering van H&S en Haarlemmermeer op 13 december. Wat gaan wij zeggen? Wij gaan de wens van Spaarndam Oost om naar Haarlem te gaan weer naar voren brengen. Zie de … Lees “Inspreken over de herindeling en indienen zienswijze.” verder

0 comments

Energie voor Spaarndam.

Samen werken aan duurzame energie voor Spaarndam! Er is een coöperatie in oprichting voor het opwekken van zonne-energie in Spaarndam en omgeving. Lees hier meer. Of ga naar de website: www.energievoorspaarndam.nl

0 comments

Teleurgesteld in het Haarlems Dagblad.

Teleurgesteld Het artikel in het Haarlems Dagblad van 22 oktober met als titel: ‘Spaarndam: niet over naar polder’ ervaren we als Dorpsraad zeer teleurstellend. We snappen de aanleiding niet. En het klopt niet. Hoe is het dan wel? De Dorpsraad heeft na het fusiebesluit van eind juni in een brief aan de gemeente Haarlemmerliede & … Lees “Teleurgesteld in het Haarlems Dagblad.” verder

0 comments

ORS-bewoners keuren gebruiksplan Schiphol 2017 af.

Vrijdag 30 september 2016 De Gebruiksprognose Schiphol 2017 ademt de sfeer van ongebreidelde groei, wat in strijd is met de letter en de geest van het Aldersakkoord (‘selectieve groei mainport’) en de politieke doelstelling in de Actieagenda van het kabinet (‘ontwikkeling in balans met de omgeving’). Klik hier voor het gehele artikel. En voor meer informatie … Lees “ORS-bewoners keuren gebruiksplan Schiphol 2017 af.” verder

0 comments

Renovatie Zijkanaal C weg.

De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de renovatie van de Zijkanaal C weg ter hand genomen. Alle kruisingen worden verhoogd uitgevoerd met snelheidsdrempels. De maximale snelheid wordt verlaagd van 80 tot 60 k/uur. Wij vragen de dorpsbewoners zich te houden aan deze maximale snelheid en deze snelheid verder te verlagen bij de kruisingen. Het fietspad … Lees “Renovatie Zijkanaal C weg.” verder

0 comments

Onduidelijkheden over groei Schiphol blijven bestaan.

Schiphol groeit snel naar de grens toe van het in het Aldersakkoord afgesproken aantal vliegbewegingen: 500.000. Het maximum aantal nachtvluchten, 29.000 per jaar, wordt al enige tijd overschreden met 3.000. Klik hier voor het gehele artikel van Gerard Jägers.

0 comments

Versmallingen op de dijk.

De geplande versmallingen op de dijk zijn aangebracht. Ze zijn bedoeld om alle verkeersdeelnemers op de dijk goed te laten samenwerken, ook voetgangers. Er kunnen meningsverschillen zijn over de esthetische kanten; laten we het nu aanvaarden en ervaren. De foto is van P. van den Klinkenberg.

0 comments

Fusiepartner is de Gemeente Haarlemmermeer.

De werkgroep Herindeling van de Dorpsraad beraadt zich op verder te nemen stappen. Voor de eerste stap: een brief aan de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de Gemeente Haarlemmermeer met een kopie aan de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem klikt u hier. Klik hier voor het gesprek in het Haarlems Weekblad Henk van Ommeren met … Lees “Fusiepartner is de Gemeente Haarlemmermeer.” verder

0 comments

Eindrapportage van het keuzeproces voor het kiezen van een fusiepartner voor de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Lees hier de eindrapportage. Deze is ook te vinden op de website van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude onder “Horizon en Stip”.

0 comments

Verslag van de bevindingen van diverse Dorpsraadsleden van de bewonersavond op 8 juni.

Enkele Dorpsraadsleden hebben de bewonersavond op 8 juni in De Zoete Inval bijgewoond en met diverse bestuurderen gesproken. Lees hier hun verslag.

0 comments

Persbericht naar aanleiding van de uitslag van de peiling/enquête, gehouden in Spaarndam.

Klik hier voor het bericht. De uitslag van de peiling/enquête en een verslag van de Debatavond van 26 mei 2016 vindt u hieronder.

0 comments

Feitelijke uitslag peiling/enquête over de bestuurlijke toekomst van Spaarndam

Klik hier

0 comments

Verslag Debatavond van 26 mei 2016

Klik hier.

0 comments

Ter informatie:

Haarlem: Kadernota 2016: Frisse blik naar de toekomst, klik hier. Amsterdam: informatie over de stadsschuld of tekort (Financieel dagblad), klik hier.

0 comments

Nuancering artikel Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 21 mei staat op de voorpagina de pittige kop “Spaarndam wil naar Haarlem”. Dit naar aanleiding van onze brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De kop en de eerste zin in het artikel in het Haarlems Dagblad kloppen niet. De Dorpsraad heeft nog geen standpunt ingenomen. Wij willen … Lees “Nuancering artikel Haarlems Dagblad” verder

0 comments

Debat avond

De Dorpsraad Spaarndam nodigt u uit … De Dorpsraad nodigt u uit met elkaar en met ons in debat te gaan over het onderwerp: ‘Spaarndam één dorp, ja of nee?’. De debatavond zal u meer informatie geven over de voors en tegens.

0 comments

PEILING

Spaarndam één dorp, ja of nee? Zoals u weet heft de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich op en is op zoek naar een fusiepartner. De Raad heeft indertijd besloten als ongedeelde gemeente te fuseren. Op dit moment zijn er drie gemeenten waarmee zij zogenaamde ‘verdiepingsgesprekken’ voeren, te weten: Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam. Haarlem is met … Lees “PEILING” verder

0 comments

Minima regeling

De gemeente Haarlem wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij; ook de mensen met een met een minimuminkomen én een krappe beurs Voor deze doelgroep zijn veel regelingen in het leven geroepen. In de folder ‘Extra’s voor Haarlemmers met een krappe beurs’ zijn alle regelingen beschreven. In de bijlage is de folder meegezonden … Lees “Minima regeling” verder

0 comments

Verslag openbare vergadering

Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering Spaarndam Datum:                                     21 april 2016 Plaats:                                     Dorpscentrum, Ringweg 36 te Spaarndam Tijd:                                         20.00 – 22.15 uur

0 comments

BroedSeizoen

HET BROEDSEIZOEN IS BEGONNEN Wat kunt u doen tegen overlast van meeuwen? Tijdens het broedseizoen, dat van april tot en met augustus loopt, zorgen Meeuwen vaak voor veel overlast. Ze trekken vuilniszakken open, kunnen agressief zijn en zorgen voor geluidsoverlast.

0 comments