Werkgroep Verkeer

Sinds enkele maanden is er een nieuwe werkgroep verkeer van de Dorpsraad geïnstalleerd.

Daarin hebben zitting:

  • Jan van Lieshout
  • Leendert Borstlap
  • Rik Stapel (afgevaardigde bestuur dorpsraad werkgroep verkeer)

Daarnaast zijn voor het dossier herinrichting dijk toegevoegd Erwin Brouwer, gezusters Westrik, Jan Zwetsloot en Wil van Warmerdam.

Deze groep mensen ontfermen zich voorlopig over de volgende onderwerpen:

Dijk (herinrichting)

De werkgroep heft na herhaaldelijke raadpleging van de bewoners vele aanpassingen aangedragen op de plannen van de Gemeente Haarlem (diverse versmallingen, oversteekplaatsen, versmalling van de rijbaan van 5.0 tot 4.6 m, aanduiding 30 km op wegdek, scheppen ruimte voor kinderwagens e.d. en andere vertragende maatregelen. Onze doelstelling is om de veiligheid te waarborgen en dus de snelheid te verlagen, Daarnaast het tegengaan van trillingen en sluipverkeer.

Ontsluiting Spaarne Buiten

De ontsluiting is inmiddels verbeterd langs de lage Dijk, maar de intensiteit over de dijken is toegenomen en neemt verder toe.

Parkeren

Op de dijk komen vele parkerplaatsen. Overleg is gaande met Rijnland en Haarlem om bij de Kerklaan een parkeer terrein in te richten.Verkeersbelasting plannen Recreatieschap

Onderhoud wegen

De dijk in en naar Spaarndam worden nu aangepakt. De werkgroep ondersteunt onderhoud, geen capaciteit vergroting (is snelheid verhoging)

Sluipverkeer door Spaarndam

Het sluipverkeer door Spaarndam (ca 70 % einde van de dag) willen wij tegengaan door plaatsing van tweede flitspaal die auto’s vastlegt die korter dan 10 minuten in dorp verblijven.

Omleiding zwaar verkeer door Inlaagpolder

Dit plan gaat niet door, omdat de viaducten onder de A9 te laag zijn voor vrachtverkeer.

De werkgroep toets alle plannen met de volgende criteria: Veiligheid voor de bewoners (met name de kwetsbare verkeersdeelnemers)

–        Welzijn van de bewoners

–        Voorkomen van trillingen veroorzaakt door verkeer

–        Belangen van overige verkeersdeelnemers.

–        Economische belangen in het dorp.

De werkgroep houdt zich niet bezig met losliggende tegels en hondendrollen op de stoep. Dat moet iedereen zelf oppakken (in overdrachtelijke zin).

 

Geef je mening op het forum

Praat mee over verkeer

of neem contact met ons op

* indicates required field