Inspreken over de herindeling en indienen zienswijze.

In december gaat de Dorpsraad inspreken bij de gemeentes:

bij Haarlemmerliede & Spaarnwoude op 1 december, bij Haarlem op 8 december en bij de gemeenschappelijke raadsvergadering van H&S en Haarlemmermeer op 13 december.

Wat gaan wij zeggen? Wij gaan de wens van Spaarndam Oost om naar Haarlem te gaan weer naar voren brengen. Zie de door ons gehouden peiling dit voorjaar, te vinden op de website.

Onze zienswijze dienen we na half december ook schriftelijk bij de gemeentes en de Provincie in.

Iedereen kan zijn/haar zienswijze indienen tot half februari.