Compensatie gasstoring Spaarndam

Op 5 augustus 2020 was er in Spaarndam een grote gasstoring. De storing bracht veel ongemak met zich mee en leidt er toe dat de netbeheerder, Stedin gaat compenseren voor het ongemak. Begin oktober jongstleden zou hier vervolg aan gegeven worden, dat is door omstandigheden (iets) later geworden.

Wij hebben bij navraag over de verdere afwikkeling begrepen dat de betrokkenen de komende twee weken brieven gaan ontvangen waarin de uitbetaling van de compensatie wordt aangekondigd. De daadwerkelijke uitbetaling vindt waarschijnlijk nog dit jaar plaats.