Domus Plus / Skaeve Huse Hekslootpolder

Gemeente Haarlem is voornemens een Domus Plus opvang of Skaeve Huse te plaatsen in de Hekslootpolder. Dorpsraad Spaarndam heeft een zienswijze ingediend.

Lees hier de zienswijze.