Dorpsraad Spaarndam over één Spaarndam bij de Tweede Kamercommissie voor BiZa

We hebben weer nieuws over de gemeentelijke herindeling van Spaarndam. De Dorpsraad Spaarndam heeft afgelopen woensdag (31 januari) bij de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een pleidooi gehouden om Spaarndam één dorp te maken. Dit naar aanleiding van het fusieproces tussen haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Jolijt de Jongh: “Ik had drie minuten om te vertellen, en er waren zeven minuten voor vragen van commissieleden. De 7 minuten zijn volledig op-bevraagd. Ik merkte daaruit oprechte interesse.”

We hebben zoals bekend benadrukt dat we ook voor de fusie met Haarlemmermeer zijn en de tijdslijnen niet in gevaar willen brengen. Dat is in onze mening ook niet nodig. Al met al een mooi resultaat van alle inspanningen van de werkgroep Gemeentelijke herindeling om de Tweede Kamer warm te krijgen voor het idee.

Nu is het afwachten of de Tweede Kamer het pleidooi van de Dorpsraad Spaarndam ter harte neemt en in meerderheid voor de grenscorrectie zal stemmen.