Hartje van Spaarndam – update maart 2018

Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) heeft laten weten dat het oude plan voor Hartje Spaarndam geen subsidie kon krijgen, omdat het te ingewikkeld was en te veel leek op een eerder plan voor Halfweg-Zwanenburg dat destijds veel commotie opriep. Ook de fasering van het oude plan was onvoldoende doordacht. Zie hierover het vorige Dorpsorgaan.

Na overleg met de SLS en direct betrokkenen werd het oude plan vervangen door een nieuw plan. Dat hield in dat het Dorpscentrum en sportverenigingen ieder een eigen deelplan maakten, waarbij het Dorpscentrum en de sportverenigingen elk de helft van de subsidie (maximaal 1.5 M€) krijgen. De sporthal en  horeca voorzieningen blijven bij het dorpscentrum, dat niet zal worden gesloopt. De sportverenigingen krijgen de gelegenheid om gezamenlijke voorzieningen op te zetten. Dit biedt een kans voor verdere samenwerking tussen de sportverenigingen onderling.

Hoewel de nieuwe plannen nog niet erg ver waren uitgewerkt, was de nieuwe opzet voor het bestuur van SLS voldoende om ons dorp toch in aanmerking te laten komen voor een substantiële bijdrage. Hetzelfde gold voor 3 andere plaatsen rond Schiphol die allen geld ontvangen om hun dorpshuizen op te knappen. De overige 25 plaatsen, waaronder gebieden met grote overlast, kregen niks.

Vervolgens zijn het Dorpscentrum en de sportverenigingen aan het werk gegaan om de plannen verder uit te werken. De uitwerking wordt begeleid door de kundige ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer.

Aan de gemeenten H&S en Haarlem heeft de dorpsraad gevraagd om met een eigen bijdrage zorg te dragen voor de vereiste cofinanciering. De gesprekken hierover zijn gaande, maar de verwachting is dat met name Haarlemmerliede ca.  ruimhartig zal bijdragen. Dat zou een gedenkwaardig afscheidscadeau zijn van de gemeente aan haar bevolking in Spaarndam.