Hebt u opmerkingen of bedenkingen bij het Herindelingsontwerp ?

Het staat iedereen vrij een zienswijze (uw opmerkingen of bedenkingen) in te dienen. Klik hier voor een voorbeeld. Klik hier voor de zienswijze van de Dorpsraad.

Dit kan tot 10 februari. De zienswijze moet worden ingediend bij de Gemeente H&S. De gemeente stuurt alle zienswijzen mee bij hun definitieve advies aan de Provinciale Staten.

De zienswijzen sturen naar Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Adres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg. U kunt ook mailen naar: post@haarlemmerliede.nl