Hoe staat de Dorpsraad in het herindelingsproces.

De Dorpsraad zelf heeft geen voorkeuren of meningen bij het herindelingsproces.

De Dorpsraad vertegenwoordigt de Spaarndamse bevolking. De Dorpsraad is van mening dat de Gem. H&S het proces redelijk zorgvuldig en goed uitvoert.

De keuze voor Haarlemmermeer is ons inziens een goede. Klik hier voor het informatieblad “Natuurlijk verbonden”.

Alleen uit de peiling van mei 2016, door de Dorpsraad uitgevoerd, blijkt een meerderheid van de stemmers in Spaarndam Oost de voorkeur te geven aan een samenvoeging met de Gem. Haarlem.

Inmiddels ligt het herindelingsontwerp ter inzage. Daar gaat de Dorpsraad een zienswijze op indienen, gericht op de uitslag van de peiling.

Het staat ieder individueel persoon ook vrij een zienswijze in te dienen. Dit kan tot 10 februari. De zienswijze moet worden ingediend bij de Gemeente H&S. De gemeente neemt alle zienswijzen mee bij hun definitieve advies aan de Provinciale Staten.

De zienswijzen sturen naar de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Adres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg. U kunt ook mailen naar: post@haarlemmerliede.nl