Jachthaven De Rietpol

In het juni-nummer van het Dorpsorgaan was er nog niet veel nieuws te melden m.b.t. De Rietpol. Inmiddels zijn we een stapje verder.

Zoals al geschreven in het juni-nummer heeft De Rietpol een nieuwe eigenaar. Het is verkocht aan Spaarnedock.

Deze projectontwikkelaar heeft aan een aantal omwonenden, die zich verenigd hebben in Werkgroep de Rietpol, drie plannen voorgelegd. Dit is ook gedaan aan een aantal vertegenwoordigers van de bewoners van Spaarne Buiten.

Deze eerste plannen dienen om de mening van de omgeving te horen. Mede op basis hiervan wordt een nieuw plan ontwikkeld.

De gepresenteerde plannen laten drie varianten zien. Bij alle varianten wordt gedacht aan 100 ligplaatsen in de jachthaven plus 40 elektrische boten voor verhuur.

  1. De eerste variant valt (grotendeels) binnen het huidige bestemmingsplan. Het bestaan uit 5 woningen met bedrijfsruimte, 2 gewone woningen en 3 woonarken. De maximale bouwhoogte is 7,5 m, vrijwel gelijk aan de huidige hoogte van de gebouwen. Er zijn 20 parkeerplaatsen ingepland.
  2. De tweede variant voorziet in de bouw van 4 woontorens voor totaal 30 appartementen met een hoogte van 13 m. Deze appartementen zijn recreatiewoningen. Verder komt hier 1 woonark en 250 m2 horeca (met terras). Er zijn 40 parkeerplaatsen gepland.
  3. De derde variant verbeeldt een soort Fort: vanaf de Pol/Taanplaats gezien is een groene helling met eronder 55 parkeerplaatsen. Waar de helling het hoogste is (max. 9 m.) zijn 40 appartementen (drie lagen soort celwoningen) gepland met zicht op de sluis en Spaarne Buiten. Ook deze woningen zijn recreatiewoningen. Hier wordt gedacht aan 150 m2 horeca.

De laatste twee varianten vallen buiten het bestemmingsplan.

Als Werkgroep hebben wij aan Spaarnedock laten weten dat we geen recreatiewoningen willen; vaste bewoning is wel goed. Ook willen we geen horeca en terras aan het water.

Wij zijn bezorgd over de verkeersoverlast en de parkeerdruk die er gaan ontstaan.

Wel zijn wij blij met het behoud van de jachthaven, waarbij Spaarnedock denkt alleen basisvoorzieningen te treffen als toiletten, douches, water, elektriciteit en de mogelijkheid voor afvoeren van vuil water.

Wij wachten nu een nieuw plan af.

Namens Werkgroep de Rietpol,