Onduidelijkheden over groei Schiphol blijven bestaan.

Schiphol groeit snel naar de grens toe van het in het Aldersakkoord afgesproken aantal vliegbewegingen: 500.000. Het maximum aantal nachtvluchten, 29.000 per jaar, wordt al enige tijd overschreden met 3.000. Klik hier voor het gehele artikel van Gerard Jägers.