Versmallingen op de dijk.

De geplande versmallingen op de dijk zijn aangebracht. Ze zijn bedoeld om alle verkeersdeelnemers op de dijk goed te laten samenwerken, ook voetgangers.
Er kunnen meningsverschillen zijn over de esthetische kanten; laten we het nu aanvaarden en ervaren.
De foto is van P. van den Klinkenberg.

Versmallingen 27-7-2016