Ook meehelpen aan het meestgelezen kwartaalblad van Spaarndam?

Het Dorpsorgaan van Spaarndam is al vele jaren bekend in alle windstreken van Spaarndam. We willen graag een breed gelezen blad zijn dat naast het vertellen over waar de Dorpsraad mee bezig is ook een platform is waar iedereen elkaar op de hoogte kan houden van de andere dorpse aangelegenheden en waar we elkaar kunnen oproepen tot actie en gezelligheid.

Het wegvallen van Willem van Warmerdam als onze hoofdredacteur was voor ons team ook een moment om na te denken over hun eigen toekomst, en een aantal mensen hebben besloten om ruimte te maken voor nieuwe mensen in het team.

We zijn op zoek naar mensen uit alle leeftijdscategoriƫen, die het leuk vinden om iets voor Spaarndam te doen en gevoel hebben bij wat mensen in Spaarndam interessant vinden om over te lezen. Je kunt als journalist stukken schrijven, en/ of als redacteur helpen om elkaars teksten op een hoger niveau te brengen, contact met adverteerders te onderhouden en het blad samen te stellen.

Traditioneel gezien zijn we een papieren kwartaalblad, maar we staan zeer open voor aanvulling met online media. Er is al een website waar soms informatie wordt geplaatst, en we zijn ook op social media aanwezig. Nieuwe manieren om vaker een breder publiek te bereiken zijn dus beschikbaar.

Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar info@dorpsraadspaarndam.nl