Schiphol inspraak van ORS naar MRS

Beste bewonersorganisaties, kiespersonen en clustervertegenwoordigers,

Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden opgericht. Deze Raad biedt uw bewonersorganisatie de kans om betrokken te raken (of te blijven) bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving.

De komende periode gaan we toewerken naar de start van de verkiezingen voor de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol. Vorige week hebben we een eerste informatiebijeenkomst gehad. Begin april volgt een volgende bijeenkomst waar we u van op de hoogte zullen stellen.

We hebben gesproken over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol en de verkiezingen. We hebben veel feedback en vragen op mogen halen waar we de komende week mee aan de slag gaan. Bijgaand vindt u een conceptversie van het verkiezingsreglement en een Q&A (vraag en antwoord) ter verduidelijking. Mocht u nog schriftelijk willen reageren dan kan dat tot uiterlijk 13 maart.

Ook kunt u nog reageren op de internetconsultatie van het Ministerie van IenW over de MRS via deze link.