Wegwerkzaamheden-2023 Spaarndam West

Dorpsraad Spaarndam heeft eind april verkennende gesprekken gevoerd met de Procesmanager van de gemeente Haarlem over voorgenomen reconstructie/opknappen van de verbindingswegen tussen Haarlem en Spaarndam. Het betreft de Slaperdijkweg (inclusief fietspad), van Vlietweg tot Redoute en de herinrichting van de Spaarndamseweg, Jan Gijzenkade tot Pol/Nieuwe rijweg. Inmiddels zijn hierover 2 startnotities verschenen die voor het komende zomerreces nog besproken zullen worden in het college van de gemeente Haarlem.


Het is nog te vroeg om over details te praten, maar een globale planning van de komende activiteiten ziet er na goedkeuring door het College van Haarlem als volgt uit:
Definitiefase (kaders voor verdere uitwerking): Q3-2021
Ontwerpfase (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp): Q1 en Q2-2022
Voorbereidingsfase (vergunningen, opstellen contract e.d.): Q4-2022
Realisatie (start uitvoering t/m oplevering): Q1 t/m Q4-2023
Met name in de eerste 2 genoemde fasen zal de procesmanager naast overleg met de Dorpsraad Spaarndam ook overleg voeren met bewoners van het Tolgaarders-huisje, wijkraad Vondelkwartier, volkstuinders, platform groen, recreatieschap Spaarnwoude, Vereniging “behoud Hekslootpolder”, verkeerspolitie/hulpdiensten en de bewoners aan de Slaperdijkweg en woonbootbewoners Spaarndamseweg/Jan Gijzenkade.


Vóór de uitvoeringsfase zal ook met de omliggende gemeenten Velsen en Haarlemmermeer overleg worden gevoerd, om verkeersoverlast tijdens de realisatie tot een minimum te beperken.


Wij houden U op de hoogte van volgende ontwikkelingen.