Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven kent een ongebreidelde expansiedrift. Dit heeft in het verleden al geleid tot annexatie van gebieden ten oosten van de Machineweg.

Het heeft er alle schijn van dat Amsterdam opnieuw uitbreiding van de haven wenst en dat het nu ten koste moet gaan van gebieden ten westen van de Machineweg: Noordelijke Houtrakpolder.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Spaarndam en Haarlemmermeer ten dienste staan van Amsterdam. Zeker niet nu Amsterdam hun eigen havengebied aan het volbouwen is met woningen; Havenstad Amsterdam.

Hier is onze zienswijze die wij zowel aan Amsterdam en andere belanghebbenden hebben gezonden.

Update: Er komt een onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de haven in de Houtrakpolder!