Definitief ontwerp vergroening Spaarndammerdijk (West)

Na een uitgebreide inspraak- en overlegronde zijn op het voorontwerp van de vergroening van de Spaarndammerdijk een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn aangevoerd door aanwonenden van de dijk. Het gaat om specifieke wijzigingen betreffende de aanplant van struiken en bomen en/of de specifieke plaats hiervan.

Op het laatste moment is toegevoegd een drietal (lei) Lindes ten oosten van de doorgang van af de dijk naar de Taanplaats. Deze zijn niet ingetekend op het definitief ontwerp.

Uitvoering van het definitieve ontwerp vangt aan per 22-03-2021 (gewijzigd wegens bereikbaarheidsplan) en duurt om en nabij 2 weken. Verwachting is dat hierbij verkeersmaatregelen genomen moeten worden die de doorstroom van verkeer (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk zullen belemmeren. Er zullen naar verwachting verkeersregelaars bij betrokken worden.

Het definitief ontwerp is hier te vinden.

U vindt hier de brief van de uitvoerende aannemer.