Dorpsraad Spaarndam over één Spaarndam bij de Tweede Kamercommissie voor BiZa

We hebben weer nieuws over de gemeentelijke herindeling van Spaarndam. De Dorpsraad Spaarndam heeft afgelopen woensdag (31 januari) bij de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een pleidooi gehouden om Spaarndam één dorp te maken. Dit naar aanleiding van het fusieproces tussen haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Jolijt de Jongh: “Ik had drie minuten om te vertellen, en er waren zeven minuten voor vragen van commissieleden. De 7 minuten zijn volledig op-bevraagd. Ik merkte daaruit oprechte interesse.”

We hebben zoals bekend benadrukt dat we ook voor de fusie met Haarlemmermeer zijn en de tijdslijnen niet in gevaar willen brengen. Dat is in onze mening ook niet nodig. Al met al een mooi resultaat van alle inspanningen van de werkgroep Gemeentelijke herindeling om de Tweede Kamer warm te krijgen voor het idee.

Nu is het afwachten of de Tweede Kamer het pleidooi van de Dorpsraad Spaarndam ter harte neemt en in meerderheid voor de grenscorrectie zal stemmen.

Nuancering artikel Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 21 mei staat op de voorpagina de pittige kop “Spaarndam wil naar Haarlem”. Dit naar aanleiding van onze brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De kop en de eerste zin in het artikel in het Haarlems Dagblad kloppen niet. De Dorpsraad heeft nog geen standpunt ingenomen. Wij willen eerst de mening van de bewoners horen. Daarom organiseren we donderdag 26 mei een debatavond en daarna een peiling.

In de krant is het veel sterker gebracht dan in de brief hieronder. In de brief wordt nog geen keuze voor Haarlem gemaakt. Er wordt alleen bepleit dat Haarlem in de afweging een rol moet blijven spelen en niet al moet worden afgeschreven, zoals de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gedaan. Journalisten maken daar hun eigen verhaal van.

“Nuancering artikel Haarlems Dagblad” verder lezen

PEILING

Spaarndam één dorp, ja of nee?

Zoals u weet heft de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich op en is op zoek naar een fusiepartner. De Raad heeft indertijd besloten als ongedeelde gemeente te fuseren. Op dit moment zijn er drie gemeenten waarmee zij zogenaamde ‘verdiepingsgesprekken’ voeren, te weten: Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam. Haarlem is met 1 stem verschil er buiten gevallen (5 voor Haarlem, 6 voor Amsterdam; Velsen en Haarlemmermeer kregen beiden alle stemmen).

“PEILING” verder lezen

Minima regeling

De gemeente Haarlem wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij; ook de mensen met een met een minimuminkomen én een krappe beurs Voor deze doelgroep zijn veel regelingen in het leven geroepen. In de folder ‘Extra’s voor Haarlemmers met een krappe beurs’ zijn alle regelingen beschreven. In de bijlage is de folder meegezonden waarin alle beschikbare regelingen zijn beschreven.

folder_minimaregelingen2016

Verslag openbare vergadering

Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering Spaarndam

Datum:                                     21 april 2016

Plaats:                                     Dorpscentrum, Ringweg 36 te Spaarndam

Tijd:                                         20.00 – 22.15 uur

“Verslag openbare vergadering” verder lezen