Gespreksverslag De Rietpol

Rik Stapel heeft als vertegenwoordiger van de Dorpsraad, samen met een aantal omwonenden een gesprek gehad met de nieuwe eigenaar van De Rietpol. De Dorpsraad is positief over dit gesprek en kijkt halsreikend uit naar het vervolg van het proces.

Goed om te weten: Enkele  aanwezigen hebben te kennen gegeven dat dit verslag niet volledig of geheel correct is.