Debat in de Eerste Kamer

Op 9 en 10 juli jl. heeft het plenaire debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over 12 bestuurlijke fusies van 38 gemeenten.

Gelukkig was er plek op de kleine publieke tribune om erbij te kunnen zijn.

Het debat ging vooral over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, maar er werden ook stevige vragen gesteld over de grenscorrectie voor Spaarndam, zowel in de aanloop naar het debat (twee vragenrondes) als tijdens het debat.

Zowel de coalitiepartijen als diverse oppositiepartijen hebben de Minister gevraagd hoe zij de ‘motie over Spaarndam’ zal gaan uitvoeren en of ze wil bewaken dat deze naar behoren zal worden uitgevoerd.

De Minister heeft toegezegd dat ze na de bestuurlijke fusie, dus na 1 januari 2019 in gesprek gaat met de betrokkenen en dat ze er voor zal zorgen dat het draagvlakonderzoek netjes gebeurt.

Diverse leden van de Eerste Kamer hebben vervolgens uitgesproken dat zij erop vertrouwen dat de Minister dat zal doen.

Dit betekent dat de motie ondersteuning heeft gekregen van de Eerste Kamer en dat de Minister en de provincie zich er niet op nonchalante wijze van af kunnen maken. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor een degelijk draagvlakonderzoek onder de inwoners van Spaarndam.

Meer weten? Zie voor het debat en de motie de sites van de Eerste en de Tweede Kamer.