Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen

In 1990 ben ik Spaarndam komen wonen omdat ik als cardioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk ging werken. In Spaarndam hebben wij eerst gedurende 12 jaar in de Van Meeuwenstraat gewoond en daarna vanaf 2002 op het Talesiuspark. Mijn beide dochters ( geboren in 1987 en 1990) zijn dan ook in Spaarndam opgegroeid en hebben allebei op de Spaarneschool gezeten.

Mijn vrouw is in die periode nog een van de oprichters van de SKOS geweest. In de tussenliggende periode heb ik weinig tijd aan Spaarndamse zaken kunnen besteden vanwege het hoge aantal ziekenhuisuren. Maar sinds ik gepensioneerd ben is die situatie geheel gewijzigd. Nu de gemeentelijke herindeling uitgevoerd gaat worden en Spaarndam onder twee gemeentes blijft vallen zou de Spaarndamse stem kunnen gaan verwateren omdat die moet gaan opboksen tegen grotere woonkernen.

De Dorpsraad is de enige partij die, los van de gemeentes en politiek, de stem van de Spaarndammer kan weergeven. Juist die eenheid, ruim over de gemeentegrens heen, zal van groot belang zijn.

Ik wil mij daar gaarne voor inzetten, ter vervanging van René van Lieshout.

Paul Boom.