Verkiezingen!

Bekendmaking: Het is weer zover, we gaan weer verkiezingen houden voor de Dorpsraad.

Het was lang niet mogelijk om voldoende kandidaten voor verkiezingen te vinden, waardoor als er iemand zich aanmeldde, deze automatisch lid werd van de Dorpsraad. Inmiddels is de Dorpsraad weer gezond en wel en willen er graag weer meerdere mensen zich kandidaat stellen.

Bij voldoende kandidaten zal  de Dorpsraad Spaarndam op 29 november 2019 verkiezingen houden. Er is één vacature beschikbaar.

Meld je vanaf nu aan bij de Dorpsraad! Iedereen kan zich kandidaat stellen tot 1 november 2019. In het kiesreglement hieronder staat hoe je dit kunt doen.

Zie voor meer informatie het Dorpsorgaan.

Kiesreglement

Kiezen van kandidaten

Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn alle ingezetenen van het dorp Spaarndam die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en staan ingeschreven in het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van het dorp Spaarndam behoort. In het verleden hebben beide gemeenten altijd stembiljetten bij iedere kiesgerechtigde Spaarndammer bezorgd. We zijn nog in gesprek met Haarlemmermeer om deze traditie voort te zetten, en hebben er alle vertrouwen dat dit ook nu weer zo zal gebeuren.

Kandidaten

Kandidaten voor de Dorpsraad kunnen zich op twee manieren kandidaat stellen:

 1. Het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam draagt je voor.
 2. Op schriftelijke voordracht van tenminste tien kiesgerechtigde Spaarndammers.
  • Een dergelijke voordracht lever je in bij/ mail je naar het bestuur van de Dorpsraad.
  • We willen graag zeker weten dat je de vacature ook echt gaat vervullen als je gekozen wordt. Daarom vragen we je om een verklaring mee te sturen waaruit blijkt dat je een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Uiteraard dienen kandidaten de statuten van de Dorpsraad te onderschrijven.

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 28 maart 2019

Het was een roerige vergadering, we hebben er dan ook langer dan gebruikelijk over gedaan om er een goed verslag van te maken. Het verslag is hier te downloaden, samen met de presentatie van Gerard Jägers over de huidige status met Schiphol.

26 maart – openbare dorpsraadvergadering in het Dorpscentrum

Aankomende dinsdag 26 maart is er weer openbare dorpsraadvergadering in het dorpscentrum.

De vergadering start zoals gebruikelijk om 20:00 en is rond 22:00 afgelopen.

De onderwerpen:

 • Opening
 • SLS-gelden
 • Schiphol
 • Draagvlakonderzoek grenscorrectie
 • Verkeer
  • Ice-planet/ Wheeler-planet
  • Dijk naar Halfweg
  • De kolk/ Kerklaan (parkeren)
  • Dijk oude dorp
  • Ontsluiting SpaarneBuiten
 • Thea de Roos – Spaarndam en het water
 • Rondvraag

Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen

In 1990 ben ik Spaarndam komen wonen omdat ik als cardioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk ging werken. In Spaarndam hebben wij eerst gedurende 12 jaar in de Van Meeuwenstraat gewoond en daarna vanaf 2002 op het Talesiuspark. Mijn beide dochters ( geboren in 1987 en 1990) zijn dan ook in Spaarndam opgegroeid en hebben allebei op de Spaarneschool gezeten.

Mijn vrouw is in die periode nog een van de oprichters van de SKOS geweest. In de tussenliggende periode heb ik weinig tijd aan Spaarndamse zaken kunnen besteden vanwege het hoge aantal ziekenhuisuren. Maar sinds ik gepensioneerd ben is die situatie geheel gewijzigd. Nu de gemeentelijke herindeling uitgevoerd gaat worden en Spaarndam onder twee gemeentes blijft vallen zou de Spaarndamse stem kunnen gaan verwateren omdat die moet gaan opboksen tegen grotere woonkernen.

De Dorpsraad is de enige partij die, los van de gemeentes en politiek, de stem van de Spaarndammer kan weergeven. Juist die eenheid, ruim over de gemeentegrens heen, zal van groot belang zijn.

Ik wil mij daar gaarne voor inzetten, ter vervanging van René van Lieshout.

Paul Boom.

Verslag openbare vergadering

Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering Spaarndam

Datum:                                     21 april 2016

Plaats:                                     Dorpscentrum, Ringweg 36 te Spaarndam

Tijd:                                         20.00 – 22.15 uur

Lees verder “Verslag openbare vergadering”