Fietsverkeer Spaarnebuiten

Zoals bepaalt in het bestemmingsplan Spaarnebuiten – Rijnlandshuis komt er een langzaam verkeer verbinding vanuit Spaarnebuiten die aansluit op het terrein van het Rijnlandshuis. Hierdoor kunnen bewoners binnendoor fietsen en wandelen richting het oude dorp. Er komt dan een brug tussen Spaarnebuiten en het Rijnlandhuisterrein en de verbinding vindt zijn weg via de Grote Sluis naar de Spaarndammerdijk zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierbij wordt ook de splitsing Spaarndammerdijk – Zijkanaal C-weg verder aangepast.

Zonder overleg heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten middels een verkeersbesluit, zie bijlage, dat het anders moet. De voornoemde brug komt dan te vervallen. De afspraken uit het verleden met aanwonenden dat de Lagedijk langs het Rijnlandshuis weer doodlopend zou worden, zie brief in bijlage, wordt hiermee terzijde gelegd. Ook het besluit over de infrastructuur bij het Rijnlandshuis is op deze wijze tegenstrijdig met eerdere berichten vervormd.

Om op te komen voor de belangen van aanwonenden bij de Lagedijk én Spaarnebuiten is er door de Dorpsraad een zienswijze ingediend bij de gemeente én is middels een WOB verzoek verzocht om openbaarheid inzake de besluitvorming hierover bij zowel de Gemeente Haarlemmermeer als bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook deze zijn in bijlage te vinden.

Het is namelijk in zijn algemeenheid van groot belang dat gemaakte afspraken worden eerbiedigt en dat er ook vertrouwd kan worden op de juiste uitvoering hiervan. Om hier zekerheid over te verkrijgen zijn voornoemde stappen genomen. Als de gemeente eenzijdig gemaakte afspraken terzijde kan leggen kan dit grote gevolgen hebben voor toekomstige afspraken tussen de gemeente en haar burgers en de rechtszekerheid.

Verder zijn we van mening dat de voornomen fietsroute door de wijk, aansluiting Lageweg bij molen De Slokop, ongewenst is. Doorgaand verkeersafwikkeling over de Lageweg is een logischere verkeersmening dan door de woonwijk. Daarbij is ook de snelheid (30km) minder gewenst voor de woonwijk. Erfsnelheid van 15 km per uur lijkt meer op zijn plaats in de kinderrijke omgeving.

Bovendien is het nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor ander “langzaam” verkeer zoals wielrenners, scooters en bromfietsen en speed pedelecs door de wijk.

Wij zullen hier verder over berichten zodra er meer duidelijkheid is hierover.

Bijlagen:

Verkeersbesluit

Zienswijze Dorpsraad verkeersbesluit

Wobverzoek besluitvorming Rijnlandshuis bestemmingsplan

Brief aanwonenden Lagedijk