Dorpsraad bestuur voltallig bezet

Vandaag is in besloten vergadering een voorschot genomen op de eerstvolgende openbare vergadering die momenteel nog niet gepland kan worden vanwege het Corona virus.

In deze vergadering zijn de taken en functies verdeeld om de dossiers niet onnodig lang te laten liggen. Want ondanks de crisis staat de toekomst niet stil.

In bestuurlijke stemming zijn de volgende functies toebedeeld: Voorzitter en Secretaris; Jacques Hendriks – Vice-Voorzitter en Werkgroep Schiphol; Ruut van Schie – Penningmeester; Paul Boom, Werkgroep Jeugd en Ouderen; Monique van der Valk – Werkgroep Communicatie; Coen de Graaf – Werkgroep Verkeer; Theo van Heese – Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap; Peter Mastenbroek.

Voor deelname in de diverse werkgroepen kun je je aanmelden door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.nl