Nieuwe verkiezingen voor de Dorpsraad

Door aftredende en terugtrekkende bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam zijn er nu verkiezingen gewenst. We zijn op zoek naar tenminste 5 kandidaten voor 4 verkiesbare plaatsen. Waarom 5?

Statutair heeft de Dorpsraad een minimale omvang van vijf leden nodig, en er zijn nu nog 4 leden over. We willen het liefst zeven bestuursleden, en één van de huidige leden heeft aangegeven bij nieuwe verkiezingen ook uit de Dorpsraad te stappen. Dat betekent dat we 4 plekken hebben, en we minstens 1 extra kandidaat nodig hebben om verkiezingen te kunnen uitschrijven.

We willen zo snel mogelijk over tot verkiezingen, omdat belangrijke dossiers nu blijven liggen.

Je kunt je vanaf nu kandidaat stellen, de verkiezingen worden 29 april gehouden. Kandidaatstelling kan door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.com. Je kandidaatstelling moet uiterlijk 31 maart bij ons binnen zijn. De kandidaten worden 2 april bekend gemaakt.

Naast Dorpsraadleden zijn we ook altijd op zoek naar mensen die zich in werkgroepen willen inzetten voor het dorp. Dit mag voor 1 onderwerp zijn of voor langere tijd. Als je daar meer over wilt weten kun je mailen naar info@dorpsraadspaarndam.com.

Paul Boom, Jur Speets, Jacques Hendriks en Coen de Graaf

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement Dorpsraad Spaarndam