Reactie op de visie 2040 van recreatieschap Spaarnwoude

Recreatieschap Spaarnwoude heeft een visie voor het gebied tot 2040 gepubliceerd. De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft de visie uitgebreid doorgenomen en een zienswijze ingestuurd naar het recreatieschap. De visie en de zienswijze kun je hieronder terugvinden.